Siêu thị giá rẻ cho người lao động

Một góc cửa hàng phục vụ đoàn viên và công nhân lao động với hệ thống kệ trưng bày do LĐLĐ Đồng Tháp hỗ trợ. Ảnh: LT
Một góc cửa hàng phục vụ đoàn viên và công nhân lao động với hệ thống kệ trưng bày do LĐLĐ Đồng Tháp hỗ trợ. Ảnh: LT
Một góc cửa hàng phục vụ đoàn viên và công nhân lao động với hệ thống kệ trưng bày do LĐLĐ Đồng Tháp hỗ trợ. Ảnh: LT
Lên top