“Siêu thị 0 đồng” đặt tại trụ sở cơ quan Liên đoàn Lao động quận

"Siêu thị 0 đồng" được Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đặt ngay tại trụ sở cơ quan Liên đoàn Lao động quận. Ảnh: CĐQ
"Siêu thị 0 đồng" được Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đặt ngay tại trụ sở cơ quan Liên đoàn Lao động quận. Ảnh: CĐQ
"Siêu thị 0 đồng" được Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đặt ngay tại trụ sở cơ quan Liên đoàn Lao động quận. Ảnh: CĐQ
Lên top