Shipper ở Hà Nội được nhận tiền hỗ trợ theo diện nào?

Shipper ở Hà Nội được nhận hỗ trợ theo diện lao động tự do. Ảnh: M.Phương
Shipper ở Hà Nội được nhận hỗ trợ theo diện lao động tự do. Ảnh: M.Phương
Shipper ở Hà Nội được nhận hỗ trợ theo diện lao động tự do. Ảnh: M.Phương
Lên top