Hành trình đòi quyền lợi cho NLĐ Cty CP Đường Bình Định bị chủ nước ngoài bỏ rơi

Sẽ ưu tiên giải quyết quyền lợi người lao động

Khung cảnh điêu tàn bên trong Nhà máy Đường Bình Định. Ảnh: X.N
Khung cảnh điêu tàn bên trong Nhà máy Đường Bình Định. Ảnh: X.N
Khung cảnh điêu tàn bên trong Nhà máy Đường Bình Định. Ảnh: X.N
Lên top