“ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI”:

Sẽ trình Bộ Chính trị chậm nhất trong tháng 12.2019

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ chín (khóa XII) ngày 15.11. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ chín (khóa XII) ngày 15.11. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ chín (khóa XII) ngày 15.11. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top