“NGÀY HỘI CÔNG NHÂN - PHIÊN CHỢ NGHĨA TÌNH NĂM 2019”:

Sẽ tổ chức 15 - 20 chương trình tại các khu công nghiệp, khu kinh tế

Công nhân hào hứng tham gia Phiên chợ Công nhân do Tổng LĐLĐVN phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức tại KCN Đồng Văn 1 (Hà Nam) tháng 5.2019. Ảnh: P.V
Công nhân hào hứng tham gia Phiên chợ Công nhân do Tổng LĐLĐVN phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức tại KCN Đồng Văn 1 (Hà Nam) tháng 5.2019. Ảnh: P.V
Công nhân hào hứng tham gia Phiên chợ Công nhân do Tổng LĐLĐVN phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức tại KCN Đồng Văn 1 (Hà Nam) tháng 5.2019. Ảnh: P.V
Lên top