Sẽ thí điểm thành lập Văn phòng đại diện các Khu công nghiệp - chế xuất

Cán bộ Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội hỗ trợ người lao động khó khăn ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: CĐN
Cán bộ Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội hỗ trợ người lao động khó khăn ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: CĐN
Cán bộ Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội hỗ trợ người lao động khó khăn ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: CĐN
Lên top