Sẽ thành lập đoàn liên ngành kiểm tra thực hiện đóng kinh phí Công đoàn

Liên đoàn Lao động  thành phố Hà Nội và Cục thuế thành phố Hà Nội ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025, trong đó có kiểm tra việc thực hiện đóng kinh phí Công đoàn. Ảnh: Ngọc Diệp
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Cục thuế thành phố Hà Nội ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025, trong đó có kiểm tra việc thực hiện đóng kinh phí Công đoàn. Ảnh: Ngọc Diệp
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Cục thuế thành phố Hà Nội ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025, trong đó có kiểm tra việc thực hiện đóng kinh phí Công đoàn. Ảnh: Ngọc Diệp
Lên top