Sẽ khởi công đầu tư dự án Thiết chế Công đoàn tại Cần Thơ trong năm 2022

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại buổi làm việc với Thành ủy, UBND TP Cần Thơ.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại buổi làm việc với Thành ủy, UBND TP Cần Thơ.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại buổi làm việc với Thành ủy, UBND TP Cần Thơ.
Lên top