Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Sẽ khen thưởng trong phòng, chống dịch COVID-19

Ban Công đoàn Quốc phòng thăm Nhóm nghiên cứu bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 (Học viện quân y) và đang đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo cho nhóm. Ảnh: T.E.A
Ban Công đoàn Quốc phòng thăm Nhóm nghiên cứu bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 (Học viện quân y) và đang đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo cho nhóm. Ảnh: T.E.A
Ban Công đoàn Quốc phòng thăm Nhóm nghiên cứu bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 (Học viện quân y) và đang đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo cho nhóm. Ảnh: T.E.A
Lên top