Sẽ khắc phục bất cập trong thực hiện khám chữa bệnh BHYT ở các bệnh viện tư nhân

Bà Nguyễn Thị Quang Hiền - Giám đốc BV Hoàng Viết Thắng (TP. Huế) cho rằng các BV tư nhân nhỏ khó đấu thầu thuốc. Ảnh: X.T
Bà Nguyễn Thị Quang Hiền - Giám đốc BV Hoàng Viết Thắng (TP. Huế) cho rằng các BV tư nhân nhỏ khó đấu thầu thuốc. Ảnh: X.T
Bà Nguyễn Thị Quang Hiền - Giám đốc BV Hoàng Viết Thắng (TP. Huế) cho rằng các BV tư nhân nhỏ khó đấu thầu thuốc. Ảnh: X.T
Lên top