KHU TƯỞNG NIỆM NGHĨA SĨ HOÀNG SA TẠI LÝ SƠN:

Sẽ hoàn tất xây dựng trong năm 2020

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (giữa) dẫn đầu Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN khảo sát vị trí xây dựng Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa tại Lý Sơn hôm 10.10. Ảnh: THANH HẢI
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (giữa) dẫn đầu Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN khảo sát vị trí xây dựng Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa tại Lý Sơn hôm 10.10. Ảnh: THANH HẢI
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (giữa) dẫn đầu Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN khảo sát vị trí xây dựng Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa tại Lý Sơn hôm 10.10. Ảnh: THANH HẢI
Lên top