Lọc hoá dầu Nghi Sơn:

Sẽ giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động với thu nhập cao

Toàn cảnh Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn (Thanh Hoá). Ảnh: XUÂN HÙNG
Toàn cảnh Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn (Thanh Hoá). Ảnh: XUÂN HÙNG
Toàn cảnh Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn (Thanh Hoá). Ảnh: XUÂN HÙNG
Lên top