Sẽ đón hơn 4.000 người lao động Lạng Sơn đang ở Bắc Giang về quê

Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân KCN Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV.
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân KCN Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV.
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân KCN Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV.
Lên top