Sẽ để công nhân cùng đi kiểm tra chất lượng bữa ăn

Đoàn viên trình bày ý kiến tại Đại hội CĐ Cty Pungkook Sài Gòn II
Đoàn viên trình bày ý kiến tại Đại hội CĐ Cty Pungkook Sài Gòn II