Sẽ dành 3.000 - 5.000 tỉ đồng đào tạo lại lao động: Hỗ trợ thiết thực

Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh Anh Thư.
Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh Anh Thư.
Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh Anh Thư.
Lên top