Sẽ có “ATM gạo” nghĩa tình cho công nhân KCN Suối Dầu

Máy "ATM gạo" miễn phí cho công nhân được lắp đặt tại Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) chung tay cùng người lao động vượt qua đại dịch. Ảnh: Phương Linh
Máy "ATM gạo" miễn phí cho công nhân được lắp đặt tại Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) chung tay cùng người lao động vượt qua đại dịch. Ảnh: Phương Linh
Máy "ATM gạo" miễn phí cho công nhân được lắp đặt tại Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) chung tay cùng người lao động vượt qua đại dịch. Ảnh: Phương Linh
Lên top