VỤ VIỆC Ở CÔNG TY TRƯỜNG THÀNH (BẮC GIANG):

Sẽ có 970 triệu đồng đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân

Đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang trao quyết định thi hành án cho Ban chấp hành Công đoàn Cty Trường Thành. Ảnh: PV
Đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang trao quyết định thi hành án cho Ban chấp hành Công đoàn Cty Trường Thành. Ảnh: PV
Đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang trao quyết định thi hành án cho Ban chấp hành Công đoàn Cty Trường Thành. Ảnh: PV
Lên top