Sẽ cho thôi chức GĐ Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk vì đuổi việc NLĐ sai quy định

Bà Lê Thị Thu Nhung  vừa thắng kiện  Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ảnh: HL
Bà Lê Thị Thu Nhung vừa thắng kiện Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ảnh: HL
Bà Lê Thị Thu Nhung vừa thắng kiện Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ảnh: HL
Lên top