Sẽ cấp vaccine tiêm cho công nhân khu công nghiệp ở Bình Dương

Kiểm soát thân nhiệt công nhân lao động trước khi vào nhà máy ở Bình Dương. Ảnh: CĐ VSIP cung cấp
Kiểm soát thân nhiệt công nhân lao động trước khi vào nhà máy ở Bình Dương. Ảnh: CĐ VSIP cung cấp
Kiểm soát thân nhiệt công nhân lao động trước khi vào nhà máy ở Bình Dương. Ảnh: CĐ VSIP cung cấp
Lên top