Sẽ bầu bổ sung một Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là nữ

Hà Anh - Quế Chi |

Sáng 11.1, Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XII) khai mạc. Bà Bùi Thị Minh Hoài -  Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự hội nghị. 

Đánh giá chính xác, khách quan về kết quả hoạt động công đoàn năm 2021

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN – lưu ý gợi mở một số vấn đề để các đại biểu quan tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định.

Về dự thảo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và Báo cáo kết quả 2 năm triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các cấp công đoàn, ông Nguyễn Đình Khang cho biết, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc, cả nước bắt tay vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với kỳ vọng và khí thế mới. 

2021 cũng là năm diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện có ý nghĩa, quyết định đến sự phát triển của tổ chức Công đoàn. Trong đó, có Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” được ban hành, thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, xác định những nhiệm vụ, mục tiêu cần tập trung thực hiện của tổ chức Công đoàn trong nửa nhiệm kỳ còn lại…

Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp, khó lường trong năm 2021, việc làm, đời sống người lao động bị ảnh hưởng nặng nề; nảy sinh một số vấn đề phức tạp về tâm lý, tâm trạng xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, các cấp công đoàn đã có những điều chỉnh trong chỉ đạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, vừa duy trì các mặt hoạt động thường xuyên định kỳ, đồng thời chăm lo, hỗ trợ tốt cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ kịp thời, thiết thực, đa dạng, hướng tới các đối tượng, phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ. 

Để các Ủy viên Ban Chấp hành có cái nhìn toàn diện, tổng thể hơn, cùng với Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã xây dựng báo cáo về kết quả hai năm triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các cấp công đoàn. Hai báo cáo này có liên quan với nhau… 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị các uỷ viên dành thời gian nghiên cứu, căn cứ vào tình hình thực tế ở ngành, địa phương, lĩnh vực, đánh giá chính xác, khách quan về kết quả hoạt động công đoàn năm 2021 cũng như kết quả hoạt động của các cấp công đoàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hai năm vừa qua.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang lưu ý, các đại biểu cần đánh giá sự cần thiết, đúng đắn, hiệu lực, hiệu quả, cũng như những hạn chế, bất cập trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp để xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình vừa phòng, chống dịch bệnh, khắc phục những hậu quả do dịch bệnh gây ra trong thời gian vừa qua cả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện với tinh thần thực sự thẳng thắn, không tô hồng. 

“Cái gì làm được, mô hình nào hay, có thể nhân rộng? Chỗ nào chưa tốt, chưa tốt do đâu, lý do gì, do khách quan hay chủ quan để từ đó có định hướng, giải pháp phù hợp trong thời gian tới” - ông Nguyễn Đình Khang nêu rõ.

Về năm 2022, chủ đề hoạt động được xác định là “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam", dự kiến các chỉ tiêu và các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện đã được nêu trong dự thảo. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị các uỷ viên Ban Chấp hành trên cơ sở phân tích kĩ lưỡng, dự báo các khả năng có thể xảy ra, nhất là tình hình dịch bệnh thời gian tới có thể còn diễn biến phức tạp hơn, có thể xuất hiện nhiều yếu tố mới trong bối cảnh hoạt động công đoàn năm 2022 để đóng góp, bổ sung thêm các nội dung nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện chủ đề năm, các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ

Bên cạnh đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang còn gợi mở nội dung liên quan đến tờ trình công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 7b của BCH TLĐ (khóa XI) về “Công tác tài chính trong tình hình mới” và Tờ trình ban hành quyết định thay thế QĐ 1908 về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính Công đoàn; báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 7c của BCH TLĐ về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Anh
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Anh 

Ngoài những nội dung nêu trên, Hội nghị cũng sẽ cho ý kiến vào: Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH ngày 23.8.2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI) về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới và Kết luận của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 9b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về “Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới”; Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết, hội nghị còn tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ đó là bổ sung ủy viên ban chấp hành thay thế các uỷ viên đã được phân công sang vị trí khác; bầu bổ sung ủy viên Đoàn Chủ tịch và đặc biệt trên cơ sở chủ trương của Ban Bí thư kiện toàn đủ các đồng chí Phó Chủ tịch, đảm bảo cơ cấu độ tuổi, giới tính, vùng miền. Hội nghị ban chấp hành lần thứ 10 lần này sẽ bầu một Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN là nữ.

“Nội dung chương trình Hội nghị bao gồm nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn năm 2022, việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, đề nghị các đại biểu phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến để Ban Chấp hành xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp” – ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Hà Anh - Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Quán triệt triển khai Quy định của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Mạnh Cường |

Hoà Bình - Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh Hoà Bình vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và thi hành Điều lệ Đảng đến toàn thể cán bộ đảng viên của Đảng bộ.

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN tổ chức nghe báo cáo chuyên đề

Bảo Hân |

Chiều 12.7, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) tổ chức nghe báo cáo chuyên đề. Thường trực và các Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN dự nghe các nội dung báo cáo.

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 7 khóa V

Viết Đoàn |

Sáng ngày 29.1, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 khóa V

Huấn luyện viên Hà Nội từ chối nói về Quang Hải sau trận thua Đà Nẵng

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Chun Jae Ho cho biết, trận thua trước Đà Nẵng sẽ không làm Hà Nội FC thay đổi mục tiêu hướng đến ngôi vô địch tại Night Wolf V.league 2022. 

Tô Văn Vũ toả sáng giúp Bình Dương áp sát ngôi đầu V.League 2022

Thanh Vũ |

Chiến thắng bằng bàn duy nhất của Tô Văn Vũ ghi vào lưới đội Nam Định giúp Bình Dương leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng  Night Wolf V.League 2022, qua đó gây áp lực lên đội đầu bảng Hải Phòng. 

PODCAST: Giờ thứ 9 - Ước muốn có một tình yêu (Phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 -  Rất rất nhiều những mối tình phải trải qua biết bao trở ngại, chông gai, vấp váp. Có người không đủ can đảm, không đủ kiên cường, không đủ niềm tin nên đã đánh mất tình yêu của mình. Để rồi sau đó, họ mãi mãi không bao giờ có được một mối tình thực sự nữa. Rồi sau đó họ lại ao ước được làm lại. Nhưng tất cả đã quá muộn. 

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 4.7

Phương Anh - Thảo Anh |

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 4.7, Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

California: Biển thể BA.4, BA.5 làm COVID-19 thêm nghiêm trọng

Bảo Trân |

Sự thống trị của hai biến thể phụ Omicron BA.4 và BA.5 đang kéo dài làn sóng lây nhiễm COVID-19 ở California (Mỹ) và làm dấy lên lo ngại cho tình hình dịch bệnh nơi đây.  

Quán triệt triển khai Quy định của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Mạnh Cường |

Hoà Bình - Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh Hoà Bình vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và thi hành Điều lệ Đảng đến toàn thể cán bộ đảng viên của Đảng bộ.

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN tổ chức nghe báo cáo chuyên đề

Bảo Hân |

Chiều 12.7, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) tổ chức nghe báo cáo chuyên đề. Thường trực và các Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN dự nghe các nội dung báo cáo.

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 7 khóa V

Viết Đoàn |

Sáng ngày 29.1, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 khóa V