Sau Tết, người lao động trở lại TPHCM phải khai báo y tế

Công nhân Cty Nidec Việt Nam (TPHCM) phải đeo khẩu trang khi làm việc để phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19. 
Ảnh: Nam Dương
Công nhân Cty Nidec Việt Nam (TPHCM) phải đeo khẩu trang khi làm việc để phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Công nhân Cty Nidec Việt Nam (TPHCM) phải đeo khẩu trang khi làm việc để phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Lên top