Sau nghỉ Tết, 200 công nhân tá hỏa vì chưa được làm việc

CN đang tập trung đứng trước cổng Cty. Ảnh: Y.N.T
CN đang tập trung đứng trước cổng Cty. Ảnh: Y.N.T
CN đang tập trung đứng trước cổng Cty. Ảnh: Y.N.T
Lên top