Sau một số vụ ngừng việc tập thể: Công nhân chủ động làm bù, cùng doanh nghiệp khắc phục hậu quả

Công nhân tại KCN Tân Hương (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đi làm “bù” ngày chủ nhật 17.6, để chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp. Ảnh: PV
Công nhân tại KCN Tân Hương (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đi làm “bù” ngày chủ nhật 17.6, để chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp. Ảnh: PV