Sau lời “xin thông cảm”, giám đốc lại “biến mất” khiến công nhân vật vã đi tìm đòi lương!

Công nhân chỉ đứng từ xa để nhìn vào công ty
Công nhân chỉ đứng từ xa để nhìn vào công ty
Công nhân chỉ đứng từ xa để nhìn vào công ty
Lên top