Sau 12 năm, vai trò của Bảo hiểm thất nghiệp được chứng minh rõ nét

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai rất tốt gói hỗ trợ từ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Lương Hạnh
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai rất tốt gói hỗ trợ từ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Lương Hạnh
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai rất tốt gói hỗ trợ từ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Lương Hạnh
Lên top