DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH TỔNG LĐLĐVN KHÓA XI TRÌNH ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM:

Sát thực với phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ trong cả nước

Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch CĐ Caosu Việt Nam - trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV
Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch CĐ Caosu Việt Nam - trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV
Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch CĐ Caosu Việt Nam - trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV
Lên top