Sắp xếp đủ việc làm, thu nhập cho 10 vạn lao động ngành than

Chuẩn bị bữa cơm tự chọn cho công nhân tại nhà ăn Công ty than Nam Mẫu. Ảnh: A.C
Chuẩn bị bữa cơm tự chọn cho công nhân tại nhà ăn Công ty than Nam Mẫu. Ảnh: A.C
Chuẩn bị bữa cơm tự chọn cho công nhân tại nhà ăn Công ty than Nam Mẫu. Ảnh: A.C
Lên top