Sắp sản xuất trở lại, công nhân mừng nhiều hơn lo

Tỉnh Long An thực hiện sản xuất "3 tại chỗ" khá thành công trong thời gian giãn cách vì dịch bệnh. Ảnh: H.N
Tỉnh Long An thực hiện sản xuất "3 tại chỗ" khá thành công trong thời gian giãn cách vì dịch bệnh. Ảnh: H.N
Tỉnh Long An thực hiện sản xuất "3 tại chỗ" khá thành công trong thời gian giãn cách vì dịch bệnh. Ảnh: H.N
Lên top