công đoàn chung tay bảo vệ an ninh trật tự xã hội

Sáng tạo mô hình “ăn no”, thắng tệ nạn

Ông Trần Ngọc Trung - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Tân, An Giang. Ảnh: LT
Ông Trần Ngọc Trung - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Tân, An Giang. Ảnh: LT
Ông Trần Ngọc Trung - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Tân, An Giang. Ảnh: LT
Lên top