LĐLĐ TỈNH AN GIANG:

Sáng tạo liên kết để đẩy mạnh thu nợ BHXH

Tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: LT
Tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: LT
Tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: LT
Lên top