ĐẠI HỘI CĐ TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ X (NHIỆM KỲ 2018 - 2023):

Sáng suốt lựa chọn những cán bộ có năng lực

Tại Đại hội CĐ tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao 500 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho LĐLĐ tỉnh.
Tại Đại hội CĐ tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao 500 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho LĐLĐ tỉnh.
Tại Đại hội CĐ tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao 500 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho LĐLĐ tỉnh.