Sáng nay, 100% công nhân PouYuen vào xưởng làm việc