Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sáng nay, 100% công nhân PouYuen vào xưởng làm việc