Sáng kiến vì sự an toàn của người lao động và chạy tàu

Nguyễn Mạnh Dũng - người có nhiều sáng kiến vì sự an toàn của người lao động và đường sắt. Ảnh: CĐV
Nguyễn Mạnh Dũng - người có nhiều sáng kiến vì sự an toàn của người lao động và đường sắt. Ảnh: CĐV
Nguyễn Mạnh Dũng - người có nhiều sáng kiến vì sự an toàn của người lao động và đường sắt. Ảnh: CĐV
Lên top