Sáng kiến từ thực tế công việc

Đội phó kỹ thuật đội đế, Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu - anh Ngô Quốc Cường đang kiểm tra các cuộn van kẹp ray. Ảnh: NVCC
Đội phó kỹ thuật đội đế, Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu - anh Ngô Quốc Cường đang kiểm tra các cuộn van kẹp ray. Ảnh: NVCC
Đội phó kỹ thuật đội đế, Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu - anh Ngô Quốc Cường đang kiểm tra các cuộn van kẹp ray. Ảnh: NVCC
Lên top