GIẢI THƯỞNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH LẦN THỨ III

Sáng kiến từ những việc cụ thể

Kỹ sư Vũ Thế Mạnh - Tổ trưởng Tổ sửa chữa đầu máy, Phân xưởng sửa chữa vận dụng đầu máy, Chi nhánh Vận tải đường sắt, Cty TNHH MTV Apatit VN. Ảnh: P.V
Kỹ sư Vũ Thế Mạnh - Tổ trưởng Tổ sửa chữa đầu máy, Phân xưởng sửa chữa vận dụng đầu máy, Chi nhánh Vận tải đường sắt, Cty TNHH MTV Apatit VN. Ảnh: P.V
Kỹ sư Vũ Thế Mạnh - Tổ trưởng Tổ sửa chữa đầu máy, Phân xưởng sửa chữa vận dụng đầu máy, Chi nhánh Vận tải đường sắt, Cty TNHH MTV Apatit VN. Ảnh: P.V
Lên top