Sáng kiến tiết kiệm hơn 2 tỉ đồng cho doanh nghiệp công nghệ

Bản thuyết trình về hiệu quả sáng kiến của anh Linh. Ảnh: Bảo Hân
Bản thuyết trình về hiệu quả sáng kiến của anh Linh. Ảnh: Bảo Hân
Bản thuyết trình về hiệu quả sáng kiến của anh Linh. Ảnh: Bảo Hân
Lên top