Sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động

Công nhân Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng sản xuất tại nhà xưởng. Ảnh: Thanh Minh
Công nhân Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng sản xuất tại nhà xưởng. Ảnh: Thanh Minh
Công nhân Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng sản xuất tại nhà xưởng. Ảnh: Thanh Minh
Lên top