CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG HỌC TẬP, LÀM VIỆC THEO GƯƠNG BÁC HỒ:

Sáng kiến lớn từ những điều đơn giản

Công nhân Bùi Duy Vân (Chi nhánh sửa chữa cơ điện - Cty TNHH MTV Apatít VN). Ảnh: N.V
Công nhân Bùi Duy Vân (Chi nhánh sửa chữa cơ điện - Cty TNHH MTV Apatít VN). Ảnh: N.V
Công nhân Bùi Duy Vân (Chi nhánh sửa chữa cơ điện - Cty TNHH MTV Apatít VN). Ảnh: N.V
Lên top