Sáng kiến của đoàn viên giúp công ty tiết kiệm hàng tỉ đồng

Nhóm nghiên cứu thực hiện chế tạo thiết bị thử tải kéo dụng cụ bảo dưỡng máy bay. Ảnh: Xuyến Trần
Nhóm nghiên cứu thực hiện chế tạo thiết bị thử tải kéo dụng cụ bảo dưỡng máy bay. Ảnh: Xuyến Trần
Nhóm nghiên cứu thực hiện chế tạo thiết bị thử tải kéo dụng cụ bảo dưỡng máy bay. Ảnh: Xuyến Trần
Lên top