Sáng kiến của đoàn viên Công đoàn làm lợi 3,4 tỉ đồng/năm

Anh Đinh Đăng Đoàn là cá nhân điển hình tiên tiến dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Dệt May lần thứ V (ảnh chụp tháng 10.2020). Ảnh: CĐN
Anh Đinh Đăng Đoàn là cá nhân điển hình tiên tiến dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Dệt May lần thứ V (ảnh chụp tháng 10.2020). Ảnh: CĐN
Anh Đinh Đăng Đoàn là cá nhân điển hình tiên tiến dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Dệt May lần thứ V (ảnh chụp tháng 10.2020). Ảnh: CĐN
Lên top