Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”

Sáng kiến của công nhân lao động là yếu tố quan trọng để DN phát triển

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: Bảo Hân
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: Bảo Hân
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: Bảo Hân
Lên top