Sáng kiến của CNLĐ tỉnh Thái Nguyên làm lợi hàng tỉ đồng

Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN Trịnh Thanh Hằng (thứ tư từ phải qua) và Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn (thứ tám từ phải qua) tặng bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN cho 11 CNLĐ.
Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN Trịnh Thanh Hằng (thứ tư từ phải qua) và Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn (thứ tám từ phải qua) tặng bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN cho 11 CNLĐ.