Sản xuất 3 tại chỗ: Lại "nóng" chuyện nhà ở cho công nhân

Cần Thơ đang thiếu nhà ở dành cho công nhân lao động.
Cần Thơ đang thiếu nhà ở dành cho công nhân lao động.
Cần Thơ đang thiếu nhà ở dành cho công nhân lao động.
Lên top