Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):

Sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến trong quản lý khủng hoảng việc làm

Dệt may là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19. 
Ảnh: linh nguyên
Dệt may là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19. Ảnh: linh nguyên
Dệt may là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19. Ảnh: linh nguyên
Lên top