Sẵn sàng cho hoạt động Công đoàn năm học 2020 - 2021

Bà Phạm Thị Tư - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020. Ảnh Đình Ngọc
Bà Phạm Thị Tư - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020. Ảnh Đình Ngọc
Bà Phạm Thị Tư - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020. Ảnh Đình Ngọc
Lên top