Sàn giao dịch thu hút nhiều lao động đến tuyển dụng ngày đầu xuân

Rất đông người đến để nghe tư vấn, tuyển dụng việc làm tại buổi mở sàn giao dịch việc làm sáng 14.2
Rất đông người đến để nghe tư vấn, tuyển dụng việc làm tại buổi mở sàn giao dịch việc làm sáng 14.2
Rất đông người đến để nghe tư vấn, tuyển dụng việc làm tại buổi mở sàn giao dịch việc làm sáng 14.2
Lên top