Cuộc thi “Ảnh đẹp nữ đoàn viên, CNVCLĐ trong hoạt động Công đoàn”:

Sân chơi mới cho đoàn viên Công đoàn

Ảnh dự thi của cô giáo Trần Thị Hoài Thân (CĐ Hệ thống Giáo dục Sky-Line).
Ảnh dự thi của cô giáo Trần Thị Hoài Thân (CĐ Hệ thống Giáo dục Sky-Line).
Ảnh dự thi của cô giáo Trần Thị Hoài Thân (CĐ Hệ thống Giáo dục Sky-Line).
Lên top