Sắm máy tính cũ chuẩn bị cho con lên lớp 1 học online

Con của chị Quyên đang làm quen với máy tính để chuẩn bị học online khi vào lớp 1. Ảnh: Bảo Hân
Con của chị Quyên đang làm quen với máy tính để chuẩn bị học online khi vào lớp 1. Ảnh: Bảo Hân
Con của chị Quyên đang làm quen với máy tính để chuẩn bị học online khi vào lớp 1. Ảnh: Bảo Hân
Lên top