Saigon Tourist giành chiến thắng Chung kết giờ thứ 9